Perintäprosessin kulku – Esimerkki yritysperinnän kulusta

 • Laskun eräpäivä

  Alkuperäinen lasku jää maksamatta eräpäivään mennessä.

 • Muistutus

  Ellei maksusuoritusta ole saatu, lähetetään maksumuistutus yleensä seitsemän arkipäivän sisällä eräpäivästä tapauskohtaiset tarpeet ja asiakkaan etu huomioiden.

 • Maksuvaatimus

  Yrityksille ei ole erikseen perintälaissa määrätty aikaa maksuvaatimuksen lähettämiselle. Lähetämme ensimmäinen perintäkirjeen eli maksuvaatimuksen velalliselle yleensä seitsemän arkipäivän sisällä erääntyneestä maksumuistutuksesta. Ensimmäisessä perintäkirjeessä yritysvelalliselle annetaan maksuaikaa seitsemän vuorokautta.

 • Tratta

  Ellei velallinen maksa määräajassa, lähetämme toisen, trattauhkaisen maksuvaatimuksen, jossa maksua vaaditaan heti.

 • Protestointi

  Ellei velallinen vieläkään maksa, saatava protestoidaan. Saatavan protestoija on aina KTC Finland Oy. Ennen protestointia asiakaspalvelumme pyrkii olemaan yhteydessä velalliseen ja kertomaan siitä aiheutuvista seurauksista.

 • Oikeudellinen perintä

  Protestoinnin jälkeen saatava siirretään KTC:n arvion perusteella oikeudelliseen perintään.

 • Jälkiperintä

  Jälkiperinnän toimenpiteet koskevat vain henkilöyhtiöitä.

Perintäprosessin kulku – Esimerkki kuluttajaperinnän kulusta

 • Laskun eräpäivä

  Alkuperäinen lasku jää maksamatta eräpäivään mennessä.

 • Muistutus

  Kuluttajaperinnässä laskun eräpäivän ja huomautusvälin on oltava 14 arkipäivää.

 • 1. Maksuvaatimus

  Ensimmäinen perintäkirje eli maksuvaatimus lähetetään velalliselle, jos (1) maksumuistutuksesta on kulunut vähintään 14 päivää; (2) emme ole saaneet vielä maksusuoritusta. Maksuvaatimuksessa kuluttajavelalliselle annetaan maksuaikaa 12 vuorokautta.

 • 2. Maksuvaatimus

  Ellei velallinen ole sopinut maksusta tai maksa määräajassa, lähetämme toisen maksuvaatimuksen, jossa on myös maksuaikaa 12 vuorokautta. Tarvittaessa olemme velalliseen yhteydessä myös puhelimitse.

 • Oikeudellinen perintä

  Ellei velallinen vieläkään maksa tai ole sopinut maksusta, saatava siirretään KTC:n tekemän arvion perusteella oikeudelliseen perintään.

 • Jälkiperintä

  Mikäli velallisen maksukyky on huono, eikä oikeudelliseen perintään ole järkevä sillä hetkellä ryhtyä, siirrämme saatavan jälkiperintäämme. Jälkiperinnässä KTC Finland jatkaa saatavan perintää huolehtien myös velan vanhentumisen katkaisemisesta. Velallisen maksukyvyn myöhemmin parantuessa aloitamme oikeudellisen perinnän.