Kirjaudu online-palveluun »

Viivästynyt lasku on aina
luottotappioriski.

Ammattitaidolla ja asiallisesti hoidetulla perinnällä vältetään usein hitaat ja suuria kustannuksia aiheuttavat oikeusprosessit. Perintäpalvelumme täyttävät kaikki alan vaatimukset kaikilla tasoilla. Pyrimme aina hyvään ja rakentavaan yhteistyöhön toimeksiantajiemme ja velallisasiakkaiden kanssa. Näin pääsemme kaikkia osapuolia tyydyttävään lopputulokseen mahdollisimman joustavasti ja nopeasti. Velallinen voi aina kääntyä puoleemme ja kysyä neuvoa asioidensa hoitamiseksi.

Perintä kannattaa aloittaa heti

Mitä nopeammin perintä aloitetaan, sitä varmemmin saadaan saatava kotiutettua ja ilman oikeudelliseen perintään siirtymistä. Oikeudellista perintää suosittelemme toimeksiantajillemme vain niissä tapauksissa, joissa perinnän onnistuminen on pitkän kokemuksemme mukaan todennäköistä.

Yritysperinnän kulku

1. Ensimmäinen perintäkirje eli maksuvaatimus lähetetään velalliselle seuraavana arkipäivänä siitä, kun olemme tallentaneet erääntyneen laskun järjestelmäämme. Ensimmäisessä perintäkirjeessä yritysvelalliselle annetaan maksuaikaa seitsemän vuorokautta.

2. Ellei velallinen maksa määräajassa, lähetämme toisen, trattauhkaisen maksuvaatimuksen, jossa maksua vaaditaan heti.

3. Ellei velallinen vieläkään maksa, saatava protestoidaan. Halutessasi voit valita, onko protestointi julkinen vai hiljainen. Saatavan protestoija on aina KTC Finland Oy. Ennen protestointia asiakaspalvelumme pyrkii olemaan yhteydessä velalliseen ja kertomaan siitä aiheutuvista seurauksista.

4. Protestoinnin jälkeen saatava siirretään KTC:n arvion perusteella oikeudelliseen perintään. Jälkiperinnän toimenpiteet koskevat vain henkilöyhtiöitä

Kuluttajaperinnän kulku:

1. Ensimmäinen perintäkirje eli maksuvaatimus lähetetään velalliselle seuraavana arkipäivänä siitä, kun olemme tallentaneet laskun järjestelmäämme. Siinä kuluttajavelalliselle annetaan maksuaikaa 12 vuorokautta.

2. Ellei velallinen ole sopinut maksusta tai maksa määräajassa, lähetämme toisen maksuvaatimuksen, jossa on myös maksuaikaa 12 vuorokautta. Tarvittaessa olemme velalliseen yhteydessä myös puhelimitse.

3. Ellei velallinen vieläkään maksa tai ole sopinut maksusta, saatava siirretään KTC:n tekemän arvion perusteella oikeudelliseen perintään.

4. Oikeudellisen perinnän sijaan tai sen jälkeen saatava etenee jälkiperintään. Jälkiperinnässä KTC Finland jatkaa saatavan perintää huolehtien myös velan vanhentumisen katkaisemisesta.

Nämä eivät ole ainoat tavat:

Yllä olevat kaaviot eivät ole ainoat tavat hoitaa perintää. Asiantuntijamme osaavat vankalla kokemuksellaan valita
 aina oikean toimintatavan jokaiseen tilanteeseen, esimerkiksi saatavan turvaamistoimet, vakuudet ja konkurssiperintä.

Ohjeita toimeksiantajalle

Vaihtoehtoja laskujen perittäväksi lähettämiseen on useita: posti, faksi ja sähköposti tai ”Toimeksianto” -lomake, jonka löydät täältä. Perittäväksi lähetettävien laskujen toimittamisesta linjasiirtona sovimme aina tapauskohtaisesti. Perintä aloitetaan saapumispäivänä kaikissa ennen klo 14.00 tulleissa toimeksiannoissa.